Cenník palivového príplatku

Vždy aktuálny

Palivový príplatok vychádza z ceny motorovej nafty uvádzanej ŠÚ SR. Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Aktuálna výška palivového príplatku za mesiac máj je 8 % 

Palivový príplatok je kalkulovaný z netto ceny prepravy podľa platného cenníka Quality Delivery Logistics, s.r.o., bez pripočítania ďalších poplatkov. Palivový príplatok je stanovený na základe priemernej ceny nafty vykazovanej ŠÚ SR za predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac. Palivový príplatok je uvedený na faktúre za prepravu vždy osobitne.


Prehľad priemerných cien PHM

Cena nafty
Príplatok
do 1,000€
2%
1,001€ - 1,290€
5%
1,291€ – 1,450€
7%
1,451€ – 1,690€
8%
1,691€ – 1,890€
9%
1,891€ – 2,000€
12%
2,001€ – 2,200€
15%
2,201€ – 2,400€
17%
2,401€ – 2,600€
20%